banner

VELKOMMEN TIL MIN HJEMMESIDE!

Dens vigtigste indhold gemmer sig under menupunktet 'rub og stub' og består af et antal oversigter over mine kompositioner og arrangementer for forskellige besætninger. 

Noder gennem forlag

En del af mine kompositioner og arrangementer er tilgængelige gennem udgivelser hos forskellige forlag, og oversigterne under 'rub og stub' rummer naturligvis oplysninger om disse udgivelser. 

nodeNoder her på hjemmesiden

Til andre af mine kompositioner og arrangementer tilbyder oversigterne en mere direkte adgang, idet deres titler fungerer som links. De pågældende titler er afmærket med et lille rødt nodeikon, og noderne, der kan åbnes ved at man klikker på titlerne, må gerne gemmes og printes og står til fri afbenyttelse. Blandt de frit tilgængelige noder er mine 'Bangsbostrand Kornoder', men også noderne til en del sange med klaverledsagelse og med anden instrumental ledsagelse.

Noder efter henvendelse

Kompositioner og arrangementer, der hverken er tilgængelige gennem forlagsudgivelser eller gennem links her på min hjemmeside, kan tilsendes efter henvendelse. 

Lydeksempler

Ud over de ovennævnte node-links rummer min hjemmeside også et antal lyd-links. Du finder disse lyd-links under menupunktet 'indspilninger'.

Se dig omkring på min hjemmeside, bær over med dens primitive layout (jeg er min egen webmaster) og hold dig ikke tilbage fra at kontakte mig.

2015-2020 © Per Drud Nielsen  

triple selfie


Triple Selfie, 2011

Hovedsager

Oversigterne under menupunktet 'rub og stub' er komplette og derfor måske også lidt uvejsomme. Som en modvægt hertil er menupunktet 'hovedsager' meget mere selektivt. Det går tættere på nogle få arbejdsområder, som har haft en særlig plads - og stadig har det - på mit arbejdsbord og i min tankeverden. En enkelt af mine hovedsager er forudgrebet i nodevignetten umiddelbart nedenfor og i nodevignetterne på fem af de øvrige sider. Du kan sikkert selv lure, hvilken af dem der er på spil.

         
  node 1